Signing up to our newsletter gives ASN permission to send you email updates about our work, and how your support helps us help clients. There's an unsubscribe link on every email, and your data will only be used in accordance with our Data Protection policy. Thanks!

Twitter Facebook

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ottar: Abortvården hotas av coronapandemin

När gränser stängs, resor förbjuds och vi blir allt mer isolerade blir det svårare att få abortvård. Följden blir att oönskat gravida kan tvingas till osäkra aborter, eller att fullfölja en oönskad graviditet. Ottar rapporterar om ett oroväckande läge i … Continued