Coronavirus update: Abortion Support Network is closely monitoring the rapidly changing situation. As long as borders and clinics remain open, we will help those who are able to safely travel access abortions abroad. We will also provide information on safe abortion pills for home use where appropriate. If you need an abortion, please get in touch and we will help you as much as we are able. Coronavirus is simply YET ANOTHER obstacle faced by people living in countries with inadequate provision of abortion services.

Skip to main content Skip to footer

O klientach ASN

W lutym 2019 roku ASN otworzył również usługi dla osób mieszkających na Malcie i Gibraltarze, aw grudniu 2019 roku wraz z naszym partnerem w ramach inicjatywy Aborcja Bez Granic rozszerzyliśmy działalność na Polskę. Od lat tysiące ludzi podróżuje z krajów, w których nie mają dostępu do aborcji, do krajów, w których mogą otrzymać świadczenia i opiekę aborcyjną. Osoby te muszą znaleźć pieniądze na pokrycie kosztów podróży i zabiegu, ponieważ podróżują jako pacjenci prywatni. Często do kosztów tych należy doliczyć inne koszty, w tym za zakwaterowanie, opiekę nad dziećmi w czasie podróży lub zabiegu, dokumenty podróżne i czas wolny od pracy.

Podczas gdy sytuacja w Irlandii i Irlandii Północnej zmieniła się w 2018 i 2019 r., z ASN nadal kontaktują się osoby, które nie są objęte przepisami prawa (np. osoby w Irlandii po 12 tygodniu ciąży lub takie, które nie mogą uzyskać dostępu do opieki aborcyjnej przed 12 tygodniem ciąży; osoby mieszkające w Irlandii Północnej, które z jakiegoś powodu nie mogą uzyskać dostępu do opieki w Anglii w ramach rządowego programu). Na Wyspie Man nie ma możliwości aborcji (choć wkrótce to się zmieni), a na Wyspach Normandzkich jest ona bardziej ograniczona niż w Wielkiej Brytanii.

W lutym 2019 roku ASN otworzył również usługi dla osób mieszkających na Malcie i Gibraltarze, a w grudniu 2019 roku – wraz z naszym partnerem w ramach inicjatywy Aborcja Bez Granic – rozszerzyliśmy działalność na Polskę.

ASN to fundusz aborcyjny. Uważamy, że stwierdzenie „nie stać mnie na aborcję” nie powinno być jedynym powodem, dla którego ktoś zostaje rodzicem. ASN jest tutaj, aby pomóc tym, którzy nie mają dostępu do aborcji w swoim kraju i którzy nie mają środków finansowych, aby uzyskać dostęp do aborcji za granicą.

Naszymi klientami są zazwyczaj osoby zmarginalizowane i zagrożone – osoby pozostające w związkach, w których istnieje przemoc i od nich uciekające, osoby o niepewnym statusie imigracyjnym, osoby ciężarne, u których zdiagnozowano śmiertelne wady płodu (i ich rodziny), osoby biedne. W ASN nie pytamy naszych klientek, ani o to, w jaki sposób zaszły w ciążę, ani dlaczego chcą aborcji, ponieważ bogaci nie muszą się usprawiedliwiać. Naszym jedynym kryterium są potrzeby finansowe i dostępność środków.

Historie osób, którym pomogliśmy