Skip to main content Skip to footer

O nas

Abortion Support Network (ASN) to organizacja charytatywna, która zapewnia informacje, pomoc finansową i inne praktyczne wsparcie osobom zmuszonym do podróży w celu dokonania aborcji. 

ASN została założona z przekonaniem, że dokonywanie aborcji wbrew prawu nie zatrzymuje aborcji, a jedynie zatrzymuje bezpieczną aborcję. Uważamy również, że powiedzenie „nie stać mnie na aborcję” nigdy nie powinno być jedynym powodem, dla którego ktoś kontynuuje ciążę. 

ASN nie jest organizacją prowadzącą kampanie ani organizacją lobbingową. Podczas gdy inne organizacje prowadzą kampanie na rzecz bardzo potrzebnej reformy prawa, nasi wolontariusze ciężko pracują, aby zapewnić natychmiastowe, praktyczne wsparcie osobom, które nie są w stanie uzyskać dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji we własnych krajach. Uważamy, że przepisy w tych krajach powinny ulec zmianie, tak aby praca ASN stała się niepotrzebna. W międzyczasie zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc jak największej liczbie osób. 

W 2009 roku nasza organizacja zaczęła pomagać osobom z Irlandii, Irlandii Północnej i Wyspy Man. Podczas gdy zapotrzebowanie na nasze usługi w tych miejscach zmniejszyło się z powodu reformy prawa, wciąż kontaktują się z nami osoby, które borykają się z lukami w przepisach prawnych. W 2019 roku ASN objęła usługami Maltę i Gibraltar, a w grudniu tegoż roku uruchomiona została Aborcja bez Granic w Polsce. W 2022 r. nasza organizacja zaczęła pomagać osobom mieszkającym w innych krajach, które potrzebują pomocy w dostępie do aborcji w drugim trymestrze, koncentrując się początkowo na Rumunii, Węgrzech, Czechach, Francji i Hiszpanii. Niemniej jednak, naszą polityką jest pomoc ludziom z dowolnego miejsca w Europie z zależności od indywidualnych okoliczności, w jakich znajduje się dana osoba. Ponadto, w miarę możliwości dostarczamy informacji osobom, które kontaktują się z nami z całego świata.  

Pomoc którą oferujemy

Wejdź na naszą stronę Uzyskaj pomoc, aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy, którą oferujemy naszym klientom. 

Nasza wizja, misja i wartości

Wizja

  • Świat, w którym osoby w ciąży mają informacje i środki umożliwiające dostęp do bezpiecznych i legalnych aborcji, gdziekolwiek mieszkają.

Misja

  • Zapewnienie informacji, pomocy finansowej i zakwaterowania tym, którzy mogą być zmuszeni do podróży, aby uzyskać dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji oraz wspierać rozwój ruchu funduszy aborcyjnych poprzez dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Wartości

• Wierzymy, że wszyscy, którzy jej potrzebują, mają prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji. 

• Wierzymy w zapewnianie praktycznego wsparcia, aby umożliwić ludziom korzystanie z tego prawa. 

• Współczujemy osobom starającym się o dostęp do aborcji; szanujemy je i ich decyzje. 

• Wierzymy w dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi, aby rozwijać ruch funduszy aborcyjnych i zwiększyć dostęp do bezpiecznej aborcji. 

Oświadczenie o inklusywności 

ASN jest organizacją inkluzywną. Jesteśmy tutaj, aby pomóc każdemu, kto potrzebuje aborcji bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status imigracyjny, język, kraj pochodzenia, stan cywilny lub przekonania polityczne. 

Wiemy, że wielu naszych klientów doświadczyło wykluczenia lub marginalizacji i dokładamy wszelkich starań, aby wspólnymi siłami pomóc im uzyskać dostęp do bezpiecznej aborcji, mając na uwadze ich szczególne okoliczności. Nie pytamy nikogo o okoliczności zajścia w ciążę ani dlaczego chcą aborcji. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, i kropka.