Abortion Support Network tgħin nies minn Malta li għandhom bżonn isiefru għal abort legali, jew li qed ifittxu informazzjoni dwar aġenziji reputabbli li jipprovdu pillolili huma sikuri peroillegali għal abort mediċinali. Jekk qed tikkunsidra li tordna pilloli minn fuq l-internet, jekk jogħġbok l-ewwel aqra din l-informazzjoni.

Jekk għandek bżonn issiefer għal abort, Abortion Support Network tista’ tipprovdi: 

 • Informazzjoni dwar kif tippjana l-vjaġġ u l-proċedura bl-inqas spiża possibli 
 • Assistenza finanzjarja 
 • Pariri dwar akkomodazzjoni  
 • Pariri bl-Ingliż, bil-Malti, u servizz ta’ traduzzjoni għal lingwi oħra 

Għal iktar informazzjoni jew biex tiddiskuti ċ-ċirkustanzi tiegħek, jekk jogħġbok ċemplilna, inkella ibgħatilna messaġġ jew email.

Ikkuntattjana


Fuq din il-paġna:

 • X’jiġri meta tikkuntattjana  
 • Pariri għal qabel ma ċċemplilna  
 • Dwar l-għajnuna li noffru 
 • Dwar kif iżżomm il-kuntatt magħna privat

X’jiġri meta tikkuntattja lil ASN

 • Jekk ma nwieġbux it-telefonata tiegħek, jekk jogħġbok ħalli voicemail bin-numru tiegħek. Voluntiera ta’ ASN tikkuntattjak lura permezz ta’ telefonata jew email.  
 • Għandna voluntiera waħda li titkellem bil-Malti, u l-kumplament jitkelmu bl-Ingliż. Għal lingwi oħrajn noffru servizz ta’ traduzzjoni. Jekk għandek preferenza ta’ lingwa ħu ħsieb avżana. 
 • ASN tevalwa l-bżonn finanzjarju tiegħek u tipprovdi informazzjoni u pariri dwar metodi ta’ abort u vjaġġar bl-inqas spiża possibli, b’mod kunfidenzjali u mingħajr ġudizzju.

Jekk tiddeċiedi li ssiefer għal abort: 

 • Jekk jogħġbok tibbukjax il-vjaġġ tiegħek qabel tkun tkellimt ma’ ASN. 
 • Jekk nipprovdu għajnuna finanzjarja, ASN tħallas lill-klinika direttament, u b’hekk tnaqqas l-ammont li inti jkollok tħallas għall-proċedura. 
 • Tirranġa u tibbukja l-proċedura u t-trasport inti stess, bl-assistenza ta’ ASN, sabiex nġħinuk issib l-iktar mod konvenjenti u bl-inqas spiża possibli. 
 • Jekk il-proċedura tkun tirrikjedi li toqgħod lejl fil-pajjiż qabel terġa’ lura Malta, ASN tista’ tirranġa biex inti toqgħod ġo dar ta’ voluntiera (l-Ingilterra u l-Olanda biss), jew inkella tipprovdi informazzjoni dwar akkomodazzjoni rħisa. Il-voluntieri li jospitawk jipprovdulek post fejn toqgħod għal-lejl, ikel waqt li tkun għandhom, u xi drabi jistgħu jwasluk jew jiġbruk mill-klinika. 
 • Jekk inti taċċessa abort wara li tuża s-servizz tagħna, xi ħadd mit-tim jaf jikkuntattjak madwar 4-6 ġimgħat wara biex nistaqsuk dwar l-esperjenza tiegħek.

Pariri għal qabel ma ċċemplilna 

 • Jekk jogħġbok ċemplilna qabel ma tibbukja t-titjira jew mezzi oħra ta’ transport, speċjalment jekk m’għandekx biżżejjed flus biex tħallas għall-appuntament u t-titjira. Aħna ma nistgħux niggarantixxu li ħa jkolna biżżejjed fondi biex nappoġġjaw lil kull min jikkuntattjana. Għalhekk huwa importanti ħafna li inti tirranġa l-appuntament u l-ivjaġġar bl-inqas spiża possibli, sabiex aħna nkunu nistgħu ngħinu l-ikbar numru ta’ nies possibli. 
 • Jekk iċċemplilna qabel ma tibbukja l-appuntament fil-klinika, aħna nkunu nistgħu nagħtuk informazzjoni dwar il-kliniki bl-irħas rati, u l-iktar metodu ekonomiku ta’ vjaġġar. 
 • Jekk aħna naqblu li nistgħu ngħinuk finanzjarment jew li noffrulek post fejn toqgħod, ħa jkolna bżonn xi informazzjoni mingħandek. Dan jinkludi ismek, kemm hi avvanzata t-tqala, u ċ-ċirkustanzi finanzjarji tiegħek. Il-kommunikazzjoni tiegħek ma’ ASN hija bla ebda ġudizzju min-naħa tagħna, u nassigurawk li d-dettalji personali tiegħek jibqgħu privati. Jintużaw biss jekk ikun hemm bżonn li nirranġaw għal fondi mal-klinika. 
 • Il-voluntieri ta’ ASN mhux tobba jew counsellors, għaldaqstant m‘aħniex kwalifikati sabiex nagħtuk informazzjoni medika dwar l-abort jew biex ngħinuk tagħmel id-deċiżjoni tiegħek. Madankollu, aħna nistgħu nirreferuk għand organizzazzjoni ġo l-Ingilterra li tista’ tipprovdilek counselling jew konsultazzjoni medika fuq it-telefon qabel ma tivjaġġa (pero’ bl-Ingliż biss). 
 • Aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nirrispondu l-voicemails, messaġġi, u emails f’temp ta’ jumejn. Pero’, il-linja tat-telefon hi mmexxija mill-voluntieri u m’huwiex dejjem possibli li nwieġbu t-telefonati minnufih. Jekk ma nwieġbukx dak il-ħin, jekk jogħġbok ħallilna voicemail bin-numru tat-telefon tiegħek. 
 • Aħna nistgħu nipprovdu informazzjoni dwar aġenziji reputabbli li jipprovdu pilloli għal abort mediċinali bil-posta. Jekk qed tikkunsidra li tordna pilloli minn fuq l-internet, jekk jogħġbok l-ewwel aqra din l-informazzjoni.  
 • ASN ma tistaqsix informazzjoni dwar il-ġeneru meta tikkomunika mal-klijenti. Dan ma jinfluwenzax l-eliġibbilta’ għal għajnuna finanzjarja. 

Dwar l-għajnuna li noffru

Assistenza finanzjarja

L-għan ta’ ASN hu li tnaqqas l-ispejjeż għal min ikollu bżonn isiefer biex jaċċessa abort sikur u legali. Kull każ jiġi evalwat individwalment, u għajnuna finanzjarja tingħata skond iċ-ċirkustanzi tiegħek, waqt li tiddependi wkoll fuq il-fondi disponibbli. Bħala organizzazzjoni aħna għandna fondi limitati, pero’ nippruvaw ngħinu kemm nistgħu nisa li huma fil-bżonn. Għaldaqstant aħna nistennew li, kemm jista’ jkun, il-klijenti jirranġaw għal abort u vjaġġar bl-inqas spiża possibli. 

Akkomodazzjoni

Jekk ikollok bżonn akkomodazzjoni ġo l-Ingilterra, ASN tagħmel l-almu tagħha sabiex issiblek post għand ospitanti voluntieri. Min jospitak jipprovdi post fejn toqgħod ġo darhom, ikliet, u jħalsu għat-transport lokali waqt li inti tkun magħhom. L-ospitanti ma jistgħux jakkomodaw tfal, u lanqas ma huwa possibli li tieħu tfal miegħek fil-klinika. Għaldaqstant jaf ikollok bżonn tagħmel arranġamenti għal childcare jekk dan ikun neċessarju.

Jekk tkun ser tqatta’ l-lejl ta’ qabel il-proċedura għand il-voluntiera, hi tirranġa biex tiltaqamiegħek f’post konvenjenti bejn l-ajruport u d-dar tagħha. Jekk ma ssifierx lura lejn Malta dakinhar stess tal-proċedura, il-voluntiera tgħaddi għalik mill-klinika u tieħdok id-dar tagħha. Il-voluntieri kollha ta’ Abortion Support Network jemmnu fid-dritt għall-abort, u kollha jiġu addestrati u preparati għal dan l-irwol.

 

Ikkuntattjana

 


Dwar kif iżżomm il-kuntatt magħna privat

Internet

Jekk taħseb li xi ħadd qed jgħasses dak li qed tfittex fuq l-internet, prova aċċessa l-internet minn post newtrali bħal dar ta’ ħbieb, ix-xogħol, internet café jew librerija lokali. 

Jekk ma trid lil ħadd ikun jaf li żort din (jew kwalunkwe) sit elettroniku, tistatħassar il-‘browser history’Inkella tistatuża ‘private browsing mode’, u b’hekk ma jkun hemm ebda informazzjoni dwar xi tkun fittixt fuq l-internet. Tistawkoll tħassar is-‘search history’ minn fuq Google, jew tuża  DuckDuckGo, li hija ‘search engine’ mingħajr tracking. 

Żomm f’moħħok illi s-sid jew l-amministratur tal-kompjuter xorta jista’ jkun jaf x’siti tkun żort fuq l-internet.

Email

Jekk tixtieq tibgħatilna email mingħajr ma tħalli kopja fis-‘sent folder’ tiegħek, uża l-formola fuq il-paġna tagħna Ikkuntattjana.

Telefon

Fuq il-kont tat-telefon in-numru tagħna ser jidher, peromhux l-isem tal-organizzazzjoni tagħna. Jekk għandek bżonn taħbi l-fatt li ċempiltilna, nissuġġerulek tikkunsidra li tuża servizz internazzjonali tat-telefon jew calling card.